SUPER KAINOS!

Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės

  • UAB „Auto Praba“ naujienlaiškis skirtas informuoti prenumeratorius apie įmonės teikiamas paslaugas ir naujoves.
  • Kiekvienas UAB „Auto Praba“ naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba nuo prenumeratos visiškai atsisakyti.
  • Taip pat Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
  • Prenumeratoriui atsisakius nuo UAB „Auto Praba“ naujienlaiškio prenumeratos, UAB „Auto Praba“ netenka teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsakydamas naujienlaiškį.
  • Užsiprenumeravęs UAB „Auto Praba“ naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad įmonė tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • UAB „Auto Praba“ įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas UAB „Auto Praba“ naujienlaiškį (išskyrus naujienlaiškio siuntimui būtinos informacijos perdavimą įmonei, vykdančiai UAB „Auto Praba“  naujienlaiškio siuntimą).
  • Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
  • Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).

Jūsų užklausa išsiųsta

Spausdami „SIŲSTI“ patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų UAB „Auto Praba“ saugomi ir tvarkomi kontaktų, informavimo ir (ar) teiravimosi nuomonės apie teikiamas paslaugas tikslu. Pateikti asmens duomenys bus naudojami tik UAB „Auto Praba“ ar jos klientams paslaugas teikiančių asmenų ir nebus platinami jokiems tretiesiems asmenis.

Jūsų duomenys:

  • *- Būtina užpildyti

Jūsų užklausa:

UAB "Auto Praba"
Naugarduko g.102-201, Vilnius
LT - 03202
Tel.: +370 (5) 2052109
El. paštas: info@autopraba.lt

Įmonės kodas 302555352
PVM mokėtojo kodas LT100005743816

PVM pažymėjimas

Draudimo polisas